Interaktywne Tablice Inżynierskie (I.T.I)

Typ: CAD CAE Producent: INTERsoft Sp. z o.o.
Interaktywne Tablice Inżynierskie - to podręczne kompendium wiedzy, zawierające narzędzia niezbędne w pracy inżyniera, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży budowlanej. Program zaprojektowany został jako zestaw mniejszych i większych modułów podzielonych na grupy tematyczne.

InterDrewno

Typ: CAE Producent: INTERsoft Sp. z o.o.
Moduł umożliwia wymiarowanie przestrzennych konstrukcji drewnianych o przekrojach prostokątnych z drewna litego i klejonego wg PN-B-03150:2000 Az1 i Az2 w dwukierunkowym stanie naprężenia z uwzględnieniem momentu skręcającego.

InterStal

Typ: CAE Producent: INTERsoft Sp. z o.o.
Moduł do wymiarowania prętów i elementów stalowych w programie R3D3 – Rama 3D, wprowadzono od wersji Rama 3D 4.0. Moduł służy do wymiarowania przestrzennych konstrukcji stalowych wg PN-90/B03200 w dwukierunkowym stanie naprężenia, z pominięciem momentu skręcającego.
REKLAMA
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl
Praca dla inżynierów na 3DCAD.pl