STOM 2021 - Salon Technologii Obróbki Metali
Dni druku 3D

Szkolenie Solid Edge: nowości wersji 2021

Typ: Szkolenie
Data wydarzenia: 02.08.2021
Czas trwania: 1 dni
Miejscowość: online

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które dobrze znają oprogramowanie lub ukończyły szkolenie “Solid Edge – poziom I” i chcą poszerzyć wiedzę o wyspecjalizowane narzędzia oprogramowania Solid Edge. Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość tego programu.
Zakres szkolenia:

Czas trwania: 1 dzień

1. Zasady modelowania powierzchniowego (wybór trybu, analogie do poleceń bryłowych).

2. Tworzenie i modyfikacja krzywych na płaszczyźnie i w przestrzeni.

3. Podstawowe polecenia do tworzenia powierzchni.

4. Tworzenie podstawowych powierzchni planarnych i zakrzywionych.

5. Powierzchnie swobodne.

6. Zasady edycji i modyfikacji powierzchni (przycinanie, kopiowanie itp.).

7. Polecenia specjalizowane (krzywe wypadkowe, rzutowane itp.).

8. Modelowanie hybrydowe (powierzchniowo-bryłowe).

9. Wykorzystanie powierzchni w operacjach formowania (wypraski, odlewy itd.).

10. Podział części z zapisem do złożenia.

Formularz zapisowy