Szkolenie: Modelowanie powierzchni w Creo Parametric

Typ: Szkolenie
Data wydarzenia: 12.04.2021
Czas trwania: 3 dni
Organizator: PRODART
Miejscowość: Kraków

W trakcie tego kursu nauczysz się, jak wykorzystywać różne techniki do tworzenia skomplikowanych powierzchni stycznych i zachowujących ciągłość krzywizny. Dowiesz się także, jak manipulować powierzchniami za pomocą narzędzi edycyjnych i jak analizować powierzchnie pod kątem jakości i żądanych właściwości. Dodatkowo nauczysz się też, jak tworzyć cechy bryłowe, wykorzystując powierzchnie jako referencje. Po ukończeniu tego kursu będziesz dobrze przygotowany/a do tworzenia w Creo Parametric modeli o skomplikowanych kształtach z wykorzystaniem powierzchni.

Program kursu

 • Opisanie modelowania powierzchni i związanej z tym terminologii
 • Poznanie zaawansowanych technik zaznaczania
 • Tworzenie zaawansowanych cech konstrukcyjnych
 • Używanie zaawansowanych technik szkicowania
 • Poznanie podstawowych narzędzi modelowania powierzchni
 • Tworzenie różnych powierzchni ograniczonych krawędziami
 • Tworzenie powierzchniowych przeciągnięć o zmiennym przekroju
 • Tworzenie powierzchniowych przeciągnięć śrubowych
 • Tworzenie powierzchniowego łączenia przekrojów po trajektorii
 • Wykorzystanie narzędzi do analiz powierzchni
 • Wydłużanie i przycinanie powierzchni
 • Manipulowanie powierzchniami
 • Tworzenie i edytowanie modeli bryłowych za pomocą płatów powierzchni
 • Wykorzystanie techniki modelu głównego

Szkolenie jest organizowane przez firmę Prodart, autoryzowanego partnera szkoleniowego firmy PTC. Szkolenie odbędzie się w siedzibie organizatora: ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków.

Szkolenie jest prowadzone z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują imienny certyfikat. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe i stanowiska komputerowe, napoje, kawę i herbatę.