Szkolenie Solid Edge: modelowanie powierzchniowe

Typ: Szkolenie
Data wydarzenia: 13.04.2021
Czas trwania: 1 dni
Miejscowość: Bydgoszcz

Szkolenie Solid Edge specjalizowane. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które dobrze znają oprogramowanie lub ukończyły szkolenie “Solid Edge – poziom I” i chcą poszerzyć wiedzę o wyspecjalizowane narzędzia oprogramowania Solid Edge. Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość tego programu.

Zakres szkolenia:


1. Zasady modelowania powierzchniowego (wybór trybu, analogie do poleceń bryłowych)

2. Tworzenie i modyfikacja krzywych na płaszczyźnie i w przestrzeni

3. Podstawowe polecenia do tworzenia powierzchni

4. Tworzenie podstawowych powierzchni planarnych i zakrzywionych

5. Powierzchnie swobodne

6. Zasady edycji i modyfikacji powierzchni (przycinanie, kopiowanie itp.)

7. Polecenia specjalizowane (krzywe wypadkowe, rzutowane itp.)

8. Modelowanie hybrydowe (powierzchniowo-bryłowe)

9. Wykorzystanie powierzchni w operacjach formowania (wypraski, odlewy itd.)

10. Podział części z zapisem do złożenia

Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy GM System (przedstawicielstwo): Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 1

W trakcie szkolenia zapewniamy bar kawowy i obiad. Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Dokładny plan szkolenia oraz lokalizacja: https://gmsystem.pl/events/solid-edge-powierzchnie-2/