Autodesk DAYS 2021

Szkolenie Solid Edge online - poziom II

Typ: Szkolenie
Data wydarzenia: 24.02.2021
Czas trwania: 3 dni
Miejscowość: online

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które dobrze znają oprogramowanie lub ukończyły szkolenie “Solid Edge – poziom I” i chcą poszerzyć wiedzę o zaawansowane możliwości oprogramowania Solid Edge. Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość programu Solid Edge.

Zakres szkolenia:


1. Wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej w środowisku niezarządzanym   (brak Solid Edge PDM/Teamcenter)

2. Tworzenie i zarządzanie szablonami

3. Zaawansowane metody modelowania bryłowego w środowisku Część (tryb sekwencyjny) – omówienie najważniejszych poleceń przeznaczonych do tworzenia

4. Modelowanie wieloobiektowe

5. Części i złożenia nastawne

6. Tworzenie modelu części na podstawie rysunku AutoCAD (tryb synchroniczny)

7. Podstawy modelowania części w trybie synchronicznym

8. Tworzenie wielu wariantów części i ich dokumentacji – Rodzina części

9. Tworzenie wielu wariantów złożeń i ich dokumentacji – Złożenia alternatywne i Rodzina złożeń

10. Edycja bezpośrednia modeli importowanych w trybie sekwencyjnym

11. Biblioteki operacji

12. Modyfikacje w złożeniu

Formularz zapisowy: https://gmsystem.pl/events/szkolenie-solid-edge-poziom-ii-4/