Druk 3D kompozytem i metalem
Warsaw Industry Week 2020

Szkolenie Solid Edge - poziom I

Typ: Szkolenie
Data wydarzenia: 07.10.2020
Czas trwania: 4 dni
Miejscowość: Wrocław

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna w programie Solid Edge. Od uczestników nie jest wymagana znajomość programów typu CAD. Zalecana jest znajomość obsługi komputera oraz podstawowych zagadnień technicznych.

Zakres szkolenia:

 1. Ogólne zasady pracy z programem.
 2. Rysowanie na płaszczyźnie ( na przykładzie środowiska Part).
 3. Podstawy modelowania części w trybie sekwencyjnym.
 4. Wprowadzenie do modelowania części blaszanych (tryb sekwencyjny).
 5. Wprowadzenie do Technologii Synchronicznej.
 6. Rysowanie w trybie synchronicznym (na przykładzie środowiska Part).
 7. Podstawy modelowania części w trybie synchronicznym.
 8. Wprowadzenie do modelowania części blaszanych w trybie synchronicznym.
 9. Podstawy modelowania złożeń.
 10. Tworzenie dokumentacji rysunkowej modeli części i złożenia.
 11. Podstawy tworzenia dokumentacji rysunkowej modelu części blaszanej.

Szkolenie przeprowadza firma GM System Sp. z o.o.

Odbędzie się ono w siedzibie firmy (przedstawicielstwo): Wrocław, ul. Długosza 2-6, budynek 2

W trakcie szkolenia zapewniamy bar kawowy i obiad. Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Zachowane będą wszelkie zasady bezpieczeństwa wynikające w zaleceń w związku z pandemią COVID-19.

Dokładny plan szkolenia oraz lokalizacja: https://gmsystem.pl/events/szkolenie-solid-edge-poziom-i-44/