NX Learning Edition
Warsaw Industry Week 2020
Dni Druku 3D 2020

Szkolenie Solid Edge online - poziom I

Typ: Szkolenie
Data wydarzenia: 20.04.2020
Czas trwania: 3 dni
Miejscowość: online

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna w programie Solid Edge. Od uczestników nie jest wymagana znajomość programów typu CAD. Zalecana jest znajomość obsługi komputera oraz podstawowych zagadnień technicznych.

Zakres szkolenia:

 1. Ogólne zasady pracy z programem.
 2. Rysowanie na płaszczyźnie ( na przykładzie środowiska Part).
 3. Podstawy modelowania części w trybie sekwencyjnym.
 4. Wprowadzenie do modelowania części blaszanych (tryb sekwencyjny).
 5. Wprowadzenie do Technologii Synchronicznej.
 6. Rysowanie w trybie synchronicznym (na przykładzie środowiska Part).
 7. Podstawy modelowania części w trybie synchronicznym.
 8. Wprowadzenie do modelowania części blaszanych w trybie synchronicznym.
 9. Podstawy modelowania złożeń.
 10. Tworzenie dokumentacji rysunkowej modeli części i złożenia.
 11. Podstawy tworzenia dokumentacji rysunkowej modelu części blaszanej.

Szkolenie przeprowadza firma GM System Sp. z o.o. on-line.

Standardowo szkolenia odbywają się w godzinach 9.00 – 16.00, ok. godz. 12.30 przerwa obiadowa, w przypadku szkoleń online można godziny ustalić indywidualnie
z trenerem prowadzącym.

Oprogramowanie do komunikacji: MS Teams, szczegóły techniczne przekazuje Trener prowadzący szkolenie.

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Dokładny plan szkolenia: https://gmsystem.pl/wp-content/uploads/2020/02/2020_02_10_PlanSzkoleniaSolidEdge-skompresowany.pdf