Warsztaty NX CAD
CAMdivision partner SIEMENS Industry Software
Poznaj nowe funkcje SOLIDWORKS 2019

Forum Silesia 3DPrint

Typ: Konferencja
Data wydarzenia: 21.11.2017
Czas trwania: 2 dni
Miejscowość: Sosnowiec

Premierowa edycja wydarzenia poświęconego tematyce drukowania 3D dla potrzeb szeroko rozumianego przemysłu.

Celem przyświecającym organizacji Forum Silesia 3DPrint jest omówienie i zaprezentowanie gotowych oraz planowanych do wdrożenia rozwiązań z zakresu skanowania, prototypowania i drukowania 3D. 

Podczas Forum Silesia 3DPrint odbędzie się Konferencja

"Druk 3D w branży Automotive."

W ramach zaplanowanej Konferencji zapraszamy do dyskusji nt. korzyści zastosowania technologii skanowania i drukowania 3D w zakładach produkcyjnych, wymiernych oszczędności czasu i środków finansowych wynikających z wdrożenia druku 3D w fazie projektowania i prototypowania, kierunków rozwoju branży i ich wpływu na określone gałęzie przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem branży automotive, IT, medycznej etc. Zaprezentowane i omówione zostaną również zrealizowane wdrożenia technologii druku 3D w firmach produkcyjnych.