Realizuj innowacje w przemyśle maszynowym - Siemens Industry Software
Lista oprogramowania dla branży inżynierskiej, CAD, CAM, CAE, PDM, PLM, Dodatki

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@3dcad.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Targi Innoform
Targi Kielce - STOM i Wirtoprocesy 2017
SolidWorks

Interaktywne Tablice Inżynierskie (I.T.I)

Typ: CAD CAE Producent: INTERsoft Sp. z o.o.
Interaktywne Tablice Inżynierskie - to podręczne kompendium wiedzy, zawierające narzędzia niezbędne w pracy inżyniera, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży budowlanej. Program zaprojektowany został jako zestaw mniejszych i większych modułów podzielonych na grupy tematyczne.

InterDrewno

Typ: CAE Producent: INTERsoft Sp. z o.o.
Moduł umożliwia wymiarowanie przestrzennych konstrukcji drewnianych o przekrojach prostokątnych z drewna litego i klejonego wg PN-B-03150:2000 Az1 i Az2 w dwukierunkowym stanie naprężenia z uwzględnieniem momentu skręcającego.

InterStal

Typ: CAE Producent: INTERsoft Sp. z o.o.
Moduł do wymiarowania prętów i elementów stalowych w programie R3D3 – Rama 3D, wprowadzono od wersji Rama 3D 4.0. Moduł służy do wymiarowania przestrzennych konstrukcji stalowych wg PN-90/B03200 w dwukierunkowym stanie naprężenia, z pominięciem momentu skręcającego.
REKLAMA
Szkolenia SOLIDWORKS
Oferty pracy dla inżynierów