Wypróbuj Solid Edge za darmo
SOLIDWORKS WORLD 2017 #SWW17
Targi Innoform
Lista oprogramowania dla branży inżynierskiej, CAD, CAM, CAE, PDM, PLM, Dodatki

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@3dcad.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Targi Kielce - STOM i Wirtoprocesy 2017
SOLIDWORKS WORLD 2017 #SWW17

T-Flex Parametric CAD

Typ: CAD CAE Producent: Top Systems Inc Ltd
T-FLEX Parametric CAD 3D jest parametrycznym systemem wspomagającym komputerowe projektowanie, o unikalnej i ogromnej elastyczności środowiska pracy.

T-Flex Parametric CAD EDU

Typ: CAD Producent: Top Systems Inc Ltd
T-Flex Parametric CAD EDU

TOOLS 3

Typ: CAD Producent: Usługi Informatyczne SZANSA
Aplikacja jest zestawem narzędzi ułatwiająca pracę w środowisku ZwCAD, przez automatyzację poleceń.

TopSolid 7

Typ: CAD CAM PDM Producent: Missler Software
TopSolid 7 jest zintegrowanym systemem CAD/CAM/PDM, gdzie to wewnątrz jednego systemu powstaje model, dokumentacja płaska, programy dla maszyn CNC, wszelkiego rodzaju analizy wytrzymałościowe, kinematyka i dynamika mechanizmów oraz wiele innych.

TopSolid Wood

Typ: CAD CAM PDM CNC Producent: Missler Software
TopSolid Wood to zintegrowany system CAD/CAM dedykowany przemysłowi meblarskiemu

TrueDTP

Typ: CAD Dodatki Producent: dubiel&polok Ingenieurbüro GbR
TrueDTP służy do zamiany rysunków CAD (DWG / DXF) do formatu graficznego (m.in.: TIFF, BMP, JPG, PDF, EPS, WMF). Ta aplikacja jest niezbędna dla wszystkich, którzy udostępniają dokumentację przez Internet, tworzą prezentację na CD oraz dla małej poligrafii.

T-Splines for Rhino

Typ: CAD Producent: T-Splines, Inc
T-Splines combines classic methods from NURBS and subds with unique timesaving tools of its own to allow modelers to work with models as a single surface instead of as patches. With its focus on keeping the surface as simple as possible, T-Splines accommodates both simple and complex modeling projects, and excels at organic shapes. T-Splines is used in applications ranging from video games to high-end human anatomy to CAD shape deformation.

TurboCAD DeLuxe

Typ: CAD Producent: IMSI/Design, LLC
Program do komputerowego wspomagania projektowania 2D zintegrowa-ny z modelowaniem bryłowym i renderingiem 3D z oświetleniem i własno-ściami materiałowymi LightWorks® 7.5. Sparametryzowane okna i drzwi (2 typy), współpraca z innymi aplikacjami w formatach: DWG (do wersji 2008), 3DS, DGN, DXF, PLT, DCD, DWF, FCW (import), GIF (eksport), PDF (eksport), SKP – Google™ Sketchup (Import).

TurboCAD Professional

Typ: CAD Producent: IMSI/Design, LLC
Program do komputerowego wspomagania projektowania 2D zintegrowa-ny z modelowaniem bryłowym i renderingiem 3D

TwinView

Typ: CAD Dodatki Producent: dubiel&polok Ingenieurbüro GbR
TwinView jest profesjonalną i rozbudowaną przeglądarką do dokumentacji CAD i DTP. Obsługuje następujące formaty wejściowe: DXF i DWG (Autocad 9-2007), DGN (v. 7 i v. 8), DWF, TXT (plik zawierający współrzędne punktów), HPGLI (PLT). Umożliwia wizualizację plików w popularnych formatach rastrowych (TIFF, JPG, BMP, GIF, PNG, WMF, EMF, ICO) i wektorowych oraz edycję właściwości elementów. Przeglądarka obsługuje także pliki DWG zabezpieczone hasłem oraz pliki Zip.
REKLAMA
Szkolenia SOLIDWORKS
Oferty pracy dla inżynierów