Wypróbuj Solid Edge za darmo
SOLIDWORKS WORLD 2017 #SWW17
Targi Innoform
Lista oprogramowania dla branży inżynierskiej, CAD, CAM, CAE, PDM, PLM, Dodatki

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@3dcad.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Targi Kielce - STOM i Wirtoprocesy 2017
SOLIDWORKS WORLD 2017 #SWW17

LibreCAD

Typ: CAD Producent: LibreCAD
LibreCAD jest w pełni funkcjonalną aplikacją CAD 2D, którą można pobrać i zainstalować za darmo. Program ma bardzo dużą rzeszę zwolenników na całym świecie i jest dostępny w 20 językach, a także dostępny na wszystkich głównych systemach operacyjnych, w tym Microsoft Windows, Mac OS X, linux.

LMS Imagine.Lab AMESim

Typ: CAD CAE Dodatki Producent: LMS International
LMS Imagine.Lab AMESim to kompletny system do symulacji wielodziedzinowych systemów mechatronicznych. Platforma Imagine.Lab AMESim pozwala na rozwiązywanie wielu problemów inżynierskich już we wczesnej fazie projektowania. Pakiet łączy duże możliwości obliczeniowe z narzędziami do zawansowanych analiz statycznych i dynamicznych każdego elementu lub całego systemu w środowisku graficznym z przyjaznym interfejsem użytkownika.

LMS Virtual.Lab

Typ: CAD CAE Dodatki Producent: LMS International
Oprogramowanie LMS Virtual.Lab stosowane jest do przeprowadzania analiz dynamicznych, akustycznych, analiz drgań oraz wytrzymałości zmęczeniowej, a także korelacji wirtualnych modeli z rzeczywistymi pomiarami.

LT-Extender

Typ: CAD Dodatki Producent: TM-CAD Engineering
LT-Extender to program niemieckiej firmy TM-CAD Engineering, poszerzający możliwości AutoCAD-a LT poprzez przywrócenie narzędzi, które znane są z pełnej wersji programu AutoCAD. Ponad 90 poleceń, przydatne zmienne systemowe, środowisko LISP i ARX, praca na rastrach - dzięki LT Extender znowu można z nich korzystać.
REKLAMA
Dni Druku 3D
Oferty pracy dla inżynierów