Wypróbuj Solid Edge za darmo
SOLIDWORKS WORLD 2017 #SWW17
Targi Innoform
DC-SOFTWARE - CAD CAM CAE OPROGRAMOWANIE

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@3dcad.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Targi Kielce - STOM i Wirtoprocesy 2017
SOLIDWORKS WORLD 2017 #SWW17

DC-SOFTWARE

Komentarzy: Skomentuj pierwszy
Typ: CAD CAE
Producent: DC-Software Doster & Christmann GmbH
Wersja językowa: Angielski Niemiecki
Platforma OS: Windows

DC-software to 31 programów do analizy geotechnicznej gruntów oraz obliczeń konstrukcji zagłębionych w gruncie.

Programy są łatwe w użyciu, posiadają intuicyjny interfejs graficzny, a także rozbudowane funkcje do przeprowadzania szczegółowych analiz i wymiarowania według Eurokodu 7,2 i 3 oraz norm DIN, OENORM, BS i innych.

Programy są dostępne pojedynczo lub w dowolnie skonfigurowanych pakietach zgodnie z potrzebami użytkownika.

Producentem DC-Software jest niemiecka firma DC-Software Doster & Christmann GmbH, która od ponad 20 lat rozwija produkt na rynku międzynarodowym. Obecnie DC-Software jest szeroko wykorzystywany przez inżynierów w ponad 60 krajach na świecie.

DC - Software oferuje dwie grupy produktów:

I. MECHANIKA GRUNTÓW ORAZ BADANIE PODŁOŻA - programy do badań podłoża gruntowego (profile geotechniczne, przekroje geotechniczne), mechaniki gruntów, obliczeń geotermicznych, opracowań map dla potrzeb dokumentacji geotechnicznej.

 • DCBORE - Odwierty wg DIN 4023:2006 / EN ISO / VSS / ÖNORM / BS 5930
 • DCBORE-LS - Specyfikacja warstw wg DIN 4022 p. 1 and EN ISO 22 475-1
 • DCBORE-LS2 - Specyfikacja warstw wg DIN 4022 p. 2
 • DCBORE-LS3 - Specyfikacja warstw wg DIN 4022 p. 3
 • DCBORE Well Graphics - Studnie oraz punkty pomiaru wody wg DIN 4943:2005
 • DCBORE-Geotherm - Dystrybucja ciepła z wierceń geotermalnych wg VDI wskazówka 4640
 • DCPROBE - Sondy dynamiczne wg DIN 4094 / SN 670 417
 • DCSECTION - Przekroje geologiczne, mapy terenu, przekrój automatyczny
 • DCSECTION Basic - Rozmieszczenie profili odwiertów, SPT, studni oraz sondowań na rysunkach (do formatu A0) - posiada opcje rysowania.
 • DCGIS - Zarządzanie odwiertami, sondowaniem itd. na mapach (georeferencja)
 • DCCONE - Badanie sondą CPT wg DIN 4094
 • DCSIEVE - Analiza sitowa oraz sedymentacyjna wg DIN 18123 / SN 670 / 810/816 / OENORM B 4412 / CEN ISO/TS 17892-4
 • DCLOAD - Sprawdzenie obc. płyty wg DIN 18 134 / SN 670 317
 • DCPRESS - Badanie na ściskanie / edometryczne
 • DCPROC - Badanie w aparacie Proctora wg DIN 18 127 / SN 670 330
 • DCCONS - Granice konsystencji gruntów spoistych (Atterberg) wg DIN 18 122 / SN 670 345 / OENORM B 4411 /CEN ISO/TS 17892-12
 • DCSHEAR - Sprawdzenie wytrzymałości na ścinanie wg DIN 18 137
 • DCDENS - Gęstość wg DIN 18125 / SN 670 335. Zawartość wody wg DIN 18 121 / SN 670 340
 • DCPERM - Badanie przepuszczalności wg DIN 18 130 oraz EN ISO/TS 17892-11
 • DCPUMP - Test pompy – grafika oraz ocena
 • DCGLOW - Straty przy prażeniu wg DIN 18 128
 • DCLIME - Zawartość wapna wg DIN 18 129
 • DCCHEM - Prezentacja pomiarów obciążenia z bazą wartości granicznych.
 • DCLABTEGRA - Zintegrowana mechanika gruntów. Połączenie badań terenowych oraz laboratoryjnych.

II. FUNDAMENTOWANIE, STATECZNOŚĆ SKARP, ODWODNIENIE BUDOWLI - programy do obliczeń geotechnicznych, statyki gruntu, konstrukcji zagłębionych w gruncie, odwodnienia wykopów.

 • DC-Bearing - Analiza nośności
 • DC-Settle - Analiza osiadania dowolnej liczby fundamentów
 • DC-Footing - Analiza fundamentów (prostokątnych, okrągłych, ław) ze wszystkimi sprawdzeniami oraz optymalizacją
 • DC-Footing/Pylon - Analiza fundamentów (prostokątnych, ław, fundamentów okrągłych) ze wszystkimi sprawdzeniami oraz optymalizacją
 • DC-Slope - Analiza podstawy i stateczności skarp

 • DC-Geotex - Grunt zbrojony za pomocą geosyntetyków
 • DC-Gabion - Analiza gabionów oraz konstrukcji oporowych z warstwowych bloczków kamiennych i betonowych
 • DC-Cantilever - Analiza i projektowanie ścian oporowych • DC-Pit - Analiza i projektowanie ścian wykopu fundamentowego (palościanki, ściany szczelinowe, ścianki szczelne, MIP). Sprawdzenie przekazania sił poprzecznych • DC-Pit Dimensioning - Projektowanie wszystkich typów ścian, wypełnienia (drewno, żelbet, pale), kotwy oraz wysięgniki.
 • DC-Nail - Gwoździowanie gruntu z uwzględnieniem projektowania ścian
 • DC-Underpinning - Podbudowy oraz ściany oporowe
 • Underpinning Optimization - Optymalizacja grubości ścian oraz sił kotwiących
 • DC-Integra - Zintegrowane projektowanie fundamentów: od rysunku do analizy.
 • DC-Integra 3D - Model 3D wykopów fundamentowych z dokładną geometrią ścian. Automatyczna generacja przecięć skarp. Dowolne przekroje modelu gruntu z wyświetlaniem warstw podłoża - z uwzględnieniem kolorów i symboli
 • DC-Integra 3D/Volume - Obliczanie objętości wykopów i mas dla wybranych elementów z uwzględnieniem współczynnika spęcznienia całkowitego oraz w odniesieniu do warstwy podłoża
 • DC-Integra3D/Pipeworks - Umożliwia wprowadzenie do modelu 3D danych o instalacjach podziemnych (rury kanalizacyjne, gazowe, wodociągi, kable elektryczne, ogrzewanie).
 • DC-Integra3D/Anchors - Wprowadzenie kotew do modelu 3D oraz sprawdzenie kolizji dla kotew, rurociągów oraz budowli.
 • DC-Pile - Projektowanie pali wierconych, przemieszczeniowych i mikropali
 • DC-Vibro - Analiza kolumn żwirowych
 • DC-Dewatering - Obniżanie poziomu wody gruntowej za pomocą instalacji wielostudniowych
 • DC-Infilt - Analiza infiltracji
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
REKLAMA
Szkolenia SOLIDWORKS
Oferty pracy dla inżynierów