Realizuj innowacje w przemyśle maszynowym - Siemens Industry Software
ArCADia-ARCHITEKTURA - CAD CAM CAE OPROGRAMOWANIE

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@3dcad.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Targi Innoform
Targi Kielce - STOM i Wirtoprocesy 2017
SolidWorks

ArCADia-ARCHITEKTURA

Komentarzy: Skomentuj pierwszy
Typ: CAD Dodatki
Producent: INTERsoft Sp. z o.o.
Wersja językowa: Polski
Platforma OS: Windows

ArCADia-ARCHITEKTURA to program będący modułem branżowym systemu ArCADia. Głównym zadaniem programu jest ułatwić i znacznie przyspieszyć rysowanie w programie CAD. Program stworzony jako edytor graficzny CAD w którym rysujemy używając obiektów architektonicznych (np ściany wielowarstwowej) pozwala na szybkie wstawianie różnego rodzaju elementów architektonicznych takich jak okna, drzwi, schody itp. które są posiadają szereg cech zdefiniowanych w bazie obiektów umieszczonych w programie. Program pozwala na tworzenie profesjonalnych rzutów i przekrojów architektonicznych, interaktywnego podglądu 3D oraz realistycznej wizualizacji. Program ArCADia-ARCHITEKTURA jest częścią systemu ArCADia z tego powodu do pracy zawsze wymaga licencji na program ArCADia-START. Aplikacja może pracować w trzech trybach :

 1. Jako niezależna aplikacja z dedykowanym do tego celu edytorem graficznym  którym jest program ArCADia-START. 
 2. Jako nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD,
 3. Jako nakładka dla programu AutoCAD.

Program ArCADia-ARCHITEKTURA 5 posiada zaawansowany tryb wymiany danych z programem ArCon, które umożliwia obiektowe dwukierunkowe przenoszenie całej bryły budynku.

Projekt wykonany w ArCADii-ARCHITEKTURZE będący np. domkiem jednorodzinnym po przeniesieniu do programu ArCon jest widoczny jako trójwymiarowy projekt budynku. Tak samo jak budynek narysowany w ArConie przenoszony jest jako pełen budynek do programu ArCADia-ARCHITEKTURA. Zapewnia to architektowi możliwość posługiwania się nie tylko zwykłymi liniami, lecz kompletnymi obiektami typu: ściana, okno czy drzwi. ArCADia-ARCHITEKTURA posiada także możliwości przeniesienia „obiektowego” projektu w formacie IFC, czytanym między innymi przez programy Allplan, Revit i ArchiCAD. Oznacza to, że rzuty budynków zostaną przeniesione jako zbiór ścian, okien, drzwi, itp. elementów architektonicznych 3D, a nie linii, polilinii i okręgów. Tak zaawansowana wymiana danych pomiędzy programami CAD pozwala na znacznie szybsze wykonywanie projektu architektonicznego oraz umożliwia projektantom wykorzystać najlepsze cechy każdego ze środowisk CAD bez większych nakładów pracy związanych z ponownym przerysowywaniem projektu.

Podstawowe możliwości programu:

 • Wprowadzanie ścian łukowych jedno- lub wielowarstwowych (projektant korzysta ze zdefiniowanych typów ścian lub definiuje własne).
 • Możliwość przekształcenia rysunku 2D w formacie .dwg, stworzonego z polilinii lub linii (czyli np. w programie AutoCAD lub programie Intellicad innego producenta) w rzut ścian jedno bądź wielowarstwowych, ścian wirtualnych lub rzutu fundamentów.
 • Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym i eliptycznym z możliwością wyboru rodzaju kreskowania dla odwzorowania materiału.
 • Wprowadzanie okien o różnych kształtach (okrągłe, trójkątne, z łukiem, itp.) z możliwością zadawania podziału poziomego i pionowego oraz definiowaniem widoczności parapetu lub wycinania wyłącznie otworu w ścianie w kształcie okna specjalnego.
 • Wprowadzanie drzwi łukowych pojedynczych i podwójnych.
 • Wprowadzanie w ścianie otworu o zadanej szerokości i wysokości z lewej i prawej strony (wstawianie na dowolnej wysokości), możliwość wprowadzenia wnęki o zadanej głębokości.
 • Wprowadzanie dowolnych stropów poprzez wskazanie kształtu.
 • Wprowadzanie otworów w stropie w sposób automatyczny lub dowolny.
 • Tworzenie schodów krętych wprowadzanych wraz ze słupkiem konstrukcyjnym lub bez niego.
 • Wprowadzanie ramp/pochylni pojedynczych lub ze spocznikem.
 • Automatyczne, jak i dowolne wprowadzanie dachów wielospadowych z pełną możliwością edycji (zmiany na jedno- lub dwuspadowy, zmiany wysokości ścianki kolankowej i nachylenia dla każdej połaci oddzielnie). Wprowadzanie okien i otworów w dachu. Wprowadzanie facjatek dachowych (lukarn).
 • Wprowadzanie na rzut ław oraz dowolnie definiowanych stóp fundamentowych.
 • Rysowanie dowolnego kształtu bryły o zadanej wysokości. Bryła może być użyta jako taras, podest, antresola, itp. element.
 • Wprowadzanie bryły o określonej szerokości i wysokości, np. jako podciągi i belki z możliwością wyboru osi lub krawędzi wprowadzania.
 • Wprowadzanie bryły poprzez obrys prostokątny.
 • Import obiektów w formacie 3DS.
 • Możliwość zapisu własnych symboli z elementów 2D do biblioteki programu.
 • Automatyczne wymiarowanie całego rzutu kondygnacji poprzez wybór linii wymiarowych (całkowity zewnętrzny, zewnętrzny elementów wystających, pomieszczeń i ścian oraz stolarki i otworów).
 • Przypisanie wymiarowania do obiektów umożliwiające automatyczną modyfikację po każdorazowej edycji.
 • Rendering uproszczony (szybki i prosty w użyciu) lub zaawansowany z możliwością definiowania wszystkich potrzebnych ustawień (definiowanie własnych materiałów dla każdego obiektu, rodzaju i pozycji oświetlenia, zmiękczania cieni, itp.).
 • Program posiada bazą materiałów normowych (wg PN-EN 6946 i PN-EN 12524) wraz z możliwością dowolnej modyfikacji poprzez dodawanie, zmianę i usuwanie elementów z biblioteki.
 • Automatyczne tworzenie przekroju poprzez wskazanie linii cięcia budynku z możliwością definiowania elementów widocznych w przekroju.
 • Automatyczne wprowadzanie wieńców, umieszczanie ich nad nośną warstwą ściany (przy zadaniu typów ścian) w przestrzeni stropu, wraz ze stolarką i otworami, automatyczne wprowadzanie nadproży widocznych na przekroju.
 • Komunikacja z innymi programami CAD, obiektowy import / eksport projektu w formacie IFC.

Specyfikacja techniczna:

Producent: ArCADiasoft
Główny dystrybutor:  INTERsoft sp z o.o.

Wymagania:

 • Licencja na program ArCADia-START 4
 • W przypadku instalacji jako nakładka dla ArCADia-INTELLICAD wymagany jest program ArCADia-INTELLICAD 2009 SE (6.6.7) lub ArCADia-INTELLICAD 7 
 • W przypadku instalacji jako nakładka dla AutoCAD niezbędny jest program AutoCAD 2009 / 2010 / 2011 32/64bit, dla wersji 64bit należy instalować program ArCADia również w wersji 64bit.

Uwagi dodatkowe:

 • Klienci chcący pracować na tym samym stanowisku z programem ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE, powinni zamówić aktualizację z ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE do ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 2

Wymagania systemowe:

 • Pentium IV D (zalecane min. Pentium IV Core2Duo),
 • 1024 MB RAM, (zalecane min. 4096 MB RAM),
 • napęd DVD-ROM,
 • około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację,
 • karta graficzna zgodna z min. OpenGL 1.5, dla zaawansowanego renderingu karta zgodna z DirectX 10, system Windows XP Sp2 PL, Windows Vista 32/64 bit PL, Windows 7 32/64 bit PL
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
REKLAMA
Szkolenia SOLIDWORKS
Oferty pracy dla inżynierów