Wypróbuj Solid Edge za darmo
Pro/ENGINEER - CAD CAM CAE OPROGRAMOWANIE

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@3dcad.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Targi Kielce - STOM i Wirtoprocesy 2017
SolidWorks

Pro/ENGINEER

Komentarzy: Skomentuj pierwszy
Producent: PTC Corporate
Wersja językowa: Polski Angielski Niemiecki Inne
Platforma OS:
Pro/ENGINEER™ to parametryczny i dwukierunkowo zintegrowany system wspomagania procesów projektowych i wytwórczych, który może naleźć zastosowanie w firmie dowolnej wielkości, na wszystkich etapach cyklu powstawania produktu: od momentu powstawania koncepcji wstępnej, aż do etapu produkcji finalnej.
 
Światowa lista referencyjna systemu Pro/ENGINEER™ obejmuje prawie 400.000 komercyjnych instalacji w około 52.000 przedsiębiorstwach (dane na koniec września 2007 r.). Są wśród nich firmy małe, średnie i duże z branż: samochodowej, elektrotechnicznej, elektronicznej, elektromechanicznej, mechanicznej, wojskowej, medycznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych i konstrukcji oprzyrządowania.
 
Oprogramowanie Pro/ENGINEER™ to od lat faktyczny standard na rynku oprogramowania MCAD, a jego skalowalność oraz cechy funkcjonalne stały się uniwersalnymi, wśród odbiorców, kryteriami wyboru tego typu narzędzi.
 

 
Pakiety:
 
 
1. Pro/ENGINEER Basic Drafting Package (BDP) - pakiet będący odpowiedzią na potrzeby tych użytkowników, którzy chcą realizować podstawowe prace związane z konstrukcją oraz dokumentacją techniczną, bez konieczności inwestowania w pełny pakiet podstawowy. BDP może być on zatem wsparciem dla istniejących jużlicencji Pro/ENGINEER Foundation XE lub funkcjonować jako samodzielne stanowisko konstrukcyjne. Jego cechy funkcjonalne to: parametryczny szkicownik, parametryczne modelowanie bryłowe w pełnym zakresie, podstawowa funkcjonalność modelowania powierzchniowego, definiowanie bazowych elementów odniesienia, możliwość tworzenia rodzin części, praca w trybie złożenia, pełna funkcjonalność środowiska dokumentacji technicznej 2D, generacja odnośników, raportów i zestawień części (BOMs), wymiana danych poprzez formaty STEP/ IGES/DXF/ DWG/ STL/ VRML/ ECAD.
 
2. Pro/ENGINEER Foundation XE (Extended Edition) - pakiet stanowi kompletny zestaw narzędzi projektowych spotykanych w systemach 3D. Posiada on wszystko co potrzebne do tworzenia modeli bryłowych i powierzchniowych, budowy złożeń, projektowania połączeń spawanych oraz generacji dokumentacji technicznej 2D zgodnie, z obecnymi wymaganiami rynkowymi.
 
Bogata funkcjonalność aplikacji obejmuje: pełną funkcjonalność modelowania bryłowego oraz powierzchniowego, projektowanie elementów blaszanych wraz z ich rozwinięciami, tworzenie połączeń spawanych, budowa złożeń części, generacja dokumentacji 2D, narzędzia do naprawy geometrii importowanej z innych systemów CAD, tworzenie animacji, kinematykę mechanizmów, narzędzia do sprawdzania poprawności modelu, fotorendering, pakiet interfejsów wymiany danych.
 

 
  
 
  
 
 
3. Pro/ENGINEER Advanced SE (Standard Edition) - pakiet o funkcjonalności Foundation XE, dodatkowo rozszerzony o aplikację Windchill PDMLink, dającą możliwość możliwość zarządzania danymi, zmianami, konfiguracją produktu na dowolnym stadium cyklu jego "życia" (PLM).
 
 
 
4. Pro/ENGINEER Advanced XE (Extended Edition) - pakiet o funkcjonalności Advanced SE, rozszerzony o jeden z dodatkowych modułów dedykowanych: Advanced Assembly Extension (AAX), Behavioral Modeling Extension (BMX), Interactive Surface Design Extension (ISDX), Mechanics Dynamics Option (MDO) lub Piping And Cabling.
 
 
5. Pro/ENGINEER Enterprise SE (Standard Edition) - Advanced SE, przy czym uzupełniono go o wszystkie 5 modułów dedykowanych: Advanced Assemblt Extension (AAX), Behavioral Modeling Extension (BMX), Interactive Surface Design Extension (ISDX), Mechanics Dynamics Option (MDO) i Piping And Cabling, a także o Windchill ProjectLink - aplikację do zarządzania grupową pracą zespołów projektowych.
 
6. Pro/ENGINEER Enterprise XE (Extended Edition) - pakiet o funkcjonalności Enterprise SE uzupełniony o licencję Mathcad - standard w dziedzinie kalkulacji inżynierskich, Arbortext Editor - narzędzie do przygotowywania dynamicznych publikacji oraz ProductView Standard - zewnętrzną, niezależną od Pro/E, przeglądarkę plików i modeli.
 
 
 
Szczegółowe informacje o konfiguracjach pakietów na stronie producenta.
http://www.ptc.com/products/proe/newpackages/index.htm

Konfiguracja systemu polega na uzupełnianiu funkcjonalności gotowych pakietów o moduły (rozszerzenia i opcje), dedykowane dla wspomagania określonych zagadnień tematycznych. Poniżej opisano funkcjonalność wybranych aplikacji rozszerzających oraz opcji dodatkowych.

 
APLIKACJE KONSTRUKCYJNE:
 
1. Advanced Assembly Extension (AAX) - unikalne funkcjonalnie narzędzie do budowy i zarządzania pracą na dużych złożeniach części.

 
  
 
 
 
 
2. Interactive Surface Design Extension (ISDX) - rozszerzenie funkcjonalności standardowego modelera powierzchniowego systemu Pro/ENGINEER o możliwość modelowania powierzchni swobodnych ("free-form"). Znajduje zastosowanie głównie we wzornictwie przemysłowym.
 
  
 
 
3. Piping And Cabling Extension - projektowanie instalacji rurowych i okablowania, połączone z prowadzeniem ich w przestrzeni 3D oraz tworzenie specjalistycznej dokumentacji technicznej.
 
 
4. Advanced Rendering Extension (ARX) - narzędzie dla tworzenia fotorealistycznych wizualizacji na bazie modeli konstrukcyjnych. Aplikacja rozrzerza standardową funkcjonalność fotorenderingu, dostępną w pakiecie Foundation XE.
 
 
5. Reverse Engineering Extension (REX) - zaawansowana aplikacja pozwalająca na zastosowanie technik tzw."inżynierii odwrotnej" - Reverse Engineering. Umożliwia odtworzenie w systemie Pro/ENGINEER geometrii modelu, na podstawie danych modelu rzeczywistego, uzyskanych ze skanera lub maszyny pomiarowej.
 
6. Expert Framework Extension (EFX) - wspomaganie i automatyzacja konstrukcji szkieletowych (kratownice, ramy, etc.) wraz z  biblioteką profili hutniczych.
 
  
 
7. Arbortext IsoDraw CAD Process - unikalne funkcjonalnie narzędzie do  tworzenia złożonych ilustracji technicznych, używanych później w publikacjach typu: katalogi części instrukcje montażu, dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń, rysunki poglądowe, instrukcje obsługi, instrukcje serwisowe, materiały marketingowe, publikacje, etc. Źródłem danych mogą być modele z dowolnego systemu CAD oraz pliki w większości dostępnych formatów graficznych.
 
 
  
 
 
  
 
 
APLIKACJE OBLICZENIOWE, SYMULACYJNE I OPTYMALIZACYJNE:
 
1. Behavioral Modeling Extension (BMX) - aplikacja umożliwiająca wprowadzanie do konstrucji nadrzędnych kryteriów optymalizacyjnych, determinujących i kontrolujących przebieg procesu projektowania.
 
2. Mechanica Option - system bazujący na metodzie elementów skończonych (GEM), służący potrzebom obliczeń inżynierskich, symulacji funkcjonalnej oraz optymalizacji. (statyka - analiza naprężeń i odkształceń), zjawiska termiczne, drgania i analiza modalna, zmęczenie materiału, wybrane zagadnienia nieliniowe)-graficzna wizualizacja wyników oraz symulacja.
 
 
    
 
  
 
3. Plastic Advisor - aplikacja bazująca na technologii MoldFlow, do symulacji wtrysku i analizy wybranych zjawisk towarzyszących temu procesowi.
 
4. Mechanism Dynamics Option (MDO) - analiza zjawisk dynamicznych -grawitacja, siły i momenty zewnętrzne, siły tarcia, oddziaływanie elementów sprężystych, odpowiedź dynamiczna, modelowanie stanu równowagi dynamicznej, graficzna reprezentacja - animacja wektorów sił i momentów.
 
 
APLIKACJE WSPOMAGAJĄCE KONSTRUKCJĘ OPRZYRZĄDOWANIA:
 
1. Tool Design Option (TDO) - wspomaganie konstrukcji form wtryskowych i odlewniczych, wraz z definicją linii podziału, elementów formujących, kanałów chłodzących oraz symulacją sekwencji otwierania, konstrukcja kompletnej skrzynki formy wraz z bibliotekami normaliów.
 
 
    
 
 
 
2. Expert Moldbase Extension (EMX) - automatyzacja konstrukcji skrzynki formy, bazująca na graficznym interfejsie użytkownika. Aplikacja posiada  biblioteki częsci wiodących producentów normaliów, skatalogowane w układzie metrycznym i calowym. Może być stosowana razem z opcją TDO lub samodzielnie.
 
 
3. Progressive Die Extension (PDX) - wspomaganie konstrukcji modelu wykrojników i tłoczników z wykorzystaniem  bibliotek normaliów konstrukcyjnych i narzędziowych. Tworzenie specjalistycznej dokumentacji technicznej i procesowej.
 
 
  
 
  
APLIKACJE PRODUKCYJNE:
 
1. Prismatics and Multi-Surfaces Milling Option (PMSMO) - opcja wspomagania projektowania procesów obróbczych na frezarki w zakresie do 3-osi sterowanych w sposób ciągły (4 i 5 oś indeksowane). Symulacja materiału obrabianego, generator postprocesorów, możliwość tworzenia kart technologicznych i innej dokumentacji procesowej, biblioteka wybranych elementów oprzyrządowania technologicznego.
 
  
 
2. Production Machining Option (PMO) - funkcjonalność PMSMO, rozszerzona o wspomaganie procesów tokarskich i wycinania drutowego w zakresie 2-4 osi.
 
 
 
3. Complete Machining Option (CMO) - pełna opcja technologiczna. Rozszerzenie funkcjonalnośći pakietu PMO o wspomaganie procesów 5-osiowych oraz frezarsko-tokarskich.
 
 
4. Pro/TOOLMAKER -  to efekt współpracy developerów z użytkownikami różnych systemów CAM, producentami obrabiarek oraz wytwórcami oprzyrządowania.Aplikacja oferuje najefektywniejsze, dostępne na rynku CAM, strategie obróbki prędkościowej - HSM (High Speed Machining). Aplikacja dedykowana głównie dla precyzyjnej i wydajnej obróbki elementów oprzyrządowania, np. elementów formujących, tłoczników, itp. Wsparcie dla najnowszych trendów w konstrukcji narzędzi oraz obrabiarek CNC
 

 
4. NC Sheetmetal Option - jest aplikacją technologiczną dedykowana dla wspomagania projektowania procesów obróbczych części z blachy - prasy rewolwerowe + wycinanarki płomieniowe, plazmowe, laserowe, wodne, etc. Generowanie modelu technologicznego – optymalizacja rozkrojów ("nesting"), analiza stopnia wykorzystania materiału obrabianego pod kątem minimalizacji odpadu.
 
   
 
APLIKACJE PDM/PLM:
 
Wszystkie aplikacje PDM/PLM bazują na technologii Windchill, czyli na architekturze WWW, znacznie nowocześniejszej, szybszej, bezpieczniejszej i łatwiejszej do admninistrowania, w stosunku do typowych rozwiązań typu "klient-serwer". Zaletą takiego podejścia  jest możliwość pracy grupowej, wyłącznie z użyciem standardowej przeglądarki internetowej i to bez względu na lokalizację grup roboczych.
 

 
1. Windchill PDMLink - system do zarządzania danymi o projekcie.
Globalny dostęp poprzez portal internetowy/intranetowy z wizualizacją 3D, przeszukiwaniem i współpracą m.in. w oparciu o dokumenty PDF. Zarządzanie dokumentacją. Organizacja oparta o podział na produkty. Spersonalizowany dostęp do informacji z funkcjami subskrypcji i powiadamiania. Kontrola informacji o produkcie, zarządzanie konfiguracjami  oraz zmianami, zarządzanie etapami cyklu życia (PLM), praca sterowana procesami (Workflows), zintegrowana wizualizacja.
 
  

 
2. Windchill ProjectLink - system do zarządzania realizacją projektów.
Podział na projekty oraz grupy projektowe. Zarządzanie całą, niezbędną do realizacji projektu informacją we współdzielonej przestrzeni roboczej.Przypisywanie i automatyczna dystrybucja zadań do konkretnych osób, z możliowścią audytu wykonania zadań.  Ustalanie terminarzy, analiza osiągania tzw. „kamieni milowych” („milestones”) w założonym czasie.  Możliwość zamodelowania dowolnego etapu i aspektu projektu, w postaci powtarzalnego szablonu. Dynamiczny „routing” (proces obiegu dokumentu). Zintegrowane narzędzia do wizualizacji, analizy i anotacji. Raporty na poziomie użytkownika, projektu, całej organizacji. Dwukierunkowa integracja z Microsoft Project. Łatwy dostęp, przeszukiwanie bazy, opcje pomocy oraz inne narzędzia.
 
  

 
 
Tagi:
KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło:
 
REKLAMA
Dni Druku 3D
Oferty pracy dla inżynierów