Wypróbuj Solid Edge za darmo
Additive Manufacturing Meeting 2017
AutoCAD - Podstawowy - Szkolenie

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@3dcad.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Targi 3D SOLUTIONS – poznański know-how o branży druku 3D
SOLIDWORKS WORLD 2017 #SWW17
Podwodne roboty zaprojektowane w SOLIDWORKS

AutoCAD - Podstawowy

Typ: Szkolenie
Data wydarzenia: 05.10.2013
Czas trwania: 2 dni
Organizator: ABCAD
Miejscowość: Warszawa
Koszt: 861 PLN / 550 PLN (cena dla studentów z ważną legitymacją)

Program szkolenia

1. Wstęp do obsługi programu komputerowego

 • Prezentacja interfejsu programu AutoCAD
 • Sposoby dopasowania interfejsu do własnych potrzeb
 • Zapisywanie własnej konfiguracji interfejsu programu AutoCAD

2. Opis podstawowych narzędzi pracy

 • Tworzenie linii
 • Sposoby wybierania obiektów
 • Prezentacja uchwytów w wybranych obiektach
 • Usuwanie obiektów
 • Opreracje ZOOMu

3. Podstawowe techniki wprowadzania precyzyjnych danych na przykładzie linii

 • Rysowanie wg współrzędnych biegunowych
 • Rysowanie wg współrzędnych kartezjańskich
 • Rysowanie wg współrzędnych bezwzględnych

4. Opis podstawowych narzędzi do rysowania

 • Tworzenie prostokąta
 • Tworzenie polilinii
 • Metody tworzenia okręgów
 • Metody tworzenia łuków
 • Metody tworzenia wieloboków
 • Metody tworzenia elips
 • Tworzenie linii konstrukcyjnej

5. Opis podstawowych narzędzi do modyfikacji obiektów

 • Rozbijanie obiektów
 • Elementy lokalizacji automatycznej jak i jednorazowej
 • Przesuwanie, kopiowanie, obracanie obiektów
 • Odbicia lustrzane, skalowanie, odsuwanie obiektów
 • Kopiowanie obiektów wg szyku prostokątnego, biegunowe i po ścieżce
 • Ucinanie i wydłużanie obiektów
 • Zaokrąglanie i fazowanie obiektów
 • Różne techniki rozciągania obiektów

6. Warstwy w rysunku

 • Rola warstw w rysunku
 • Tworzenie i konfiguracja warstw
 • Wstawianie i przenoszenie obiektów pomiędzy warstwami
 • Usuwanie warstw

7. Opisywanie rysunku

 • Tworzenie tekstu i stylów tekstowych
 • Tworzenie wielolinii odniesienia i stylów linii odniesienia
 • Tworzenie tabelki i stylów tabelek
 • Wymiarowanie i style wymiarowania

8. Ułatwienia rysunkowe

 • Tryb Orto
 • Tryb Biegun
 • Tryb Śledzenie
 • Tryb Siatka i Skok
 • Tryb Szerokość

9. Bloki

 • Cel stosowania bloków
 • Rodzaje bloków
 • Tworzenie bloków
 • Edycja bloków
 • Wstawianie bloków do Palety Narzędzi

10. Wydruk rysunków używając UKŁADÓW

 • Opis układu
 • Konfiguracja układu
 • Wstawianie i konfiguracja RZUTNI
 • Przestrzeń PAPIERU i MODELU
 • Ustawienie SKALI WYDRUKU

11. Szablony

 • Przygotowanie pliku do utworzenia szablonu
 • Tworzenie szablonów i ich wykorzystywanie do utworzenia nowych rysunków

Zapisy przyjmujemy mailowo pod adresem: biuro@abcad.pl lub telefonicznie: 22 370 22 99.