Wypróbuj Solid Edge za darmo
SOLIDWORKS WORLD 2017 #SWW17
Targi Innoform
Targi 3D SOLUTIONS – poznański know-how o branży druku 3D
Targi Kielce - STOM i Wirtoprocesy 2017
SOLIDWORKS WORLD 2017 #SWW17

AutoCAD - Podstawowy

Typ: Szkolenie
Data wydarzenia: 18.02.2013
Czas trwania: 2 dni
Organizator: ABCAD
Miejscowość: Warszawa
Koszt: 800 PLN / 550 PLN (cena dla studentów z ważną legitymacją)

Program szkolenia

1. Wstęp do obsługi programu komputerowego

 • Prezentacja interfejsu programu AutoCAD
 • Sposoby dopasowania interfejsu do własnych potrzeb
 • Zapisywanie własnej konfiguracji interfejsu programu AutoCAD

2. Opis podstawowych narzędzi pracy

 • Tworzenie linii
 • Sposoby wybierania obiektów
 • Prezentacja uchwytów w wybranych obiektach
 • Usuwanie obiektów
 • Opreracje ZOOMu

3. Podstawowe techniki wprowadzania precyzyjnych danych na przykładzie linii

 • Rysowanie wg współrzędnych biegunowych
 • Rysowanie wg współrzędnych kartezjańskich
 • Rysowanie wg współrzędnych bezwzględnych

4. Opis podstawowych narzędzi do rysowania

 • Tworzenie prostokąta
 • Tworzenie polilinii
 • Metody tworzenia okręgów
 • Metody tworzenia łuków
 • Metody tworzenia wieloboków
 • Metody tworzenia elips
 • Tworzenie linii konstrukcyjnej

5. Opis podstawowych narzędzi do modyfikacji obiektów

 • Rozbijanie obiektów
 • Elementy lokalizacji automatycznej jak i jednorazowej
 • Przesuwanie, kopiowanie, obracanie obiektów
 • Odbicia lustrzane, skalowanie, odsuwanie obiektów
 • Kopiowanie obiektów wg szyku prostokątnego, biegunowe i po ścieżce
 • Ucinanie i wydłużanie obiektów
 • Zaokrąglanie i fazowanie obiektów
 • Różne techniki rozciągania obiektów

6. Warstwy w rysunku

 • Rola warstw w rysunku
 • Tworzenie i konfiguracja warstw
 • Wstawianie i przenoszenie obiektów pomiędzy warstwami
 • Usuwanie warstw

7. Opisywanie rysunku

 • Tworzenie tekstu i stylów tekstowych
 • Tworzenie wielolinii odniesienia i stylów linii odniesienia
 • Tworzenie tabelki i stylów tabelek
 • Wymiarowanie i style wymiarowania

8. Ułatwienia rysunkowe

 • Tryb Orto
 • Tryb Biegun
 • Tryb Śledzenie
 • Tryb Siatka i Skok
 • Tryb Szerokość

9. Bloki

 • Cel stosowania bloków
 • Rodzaje bloków
 • Tworzenie bloków
 • Edycja bloków
 • Wstawianie bloków do Palety Narzędzi

10. Wydruk rysunków używając UKŁADÓW

 • Opis układu
 • Konfiguracja układu
 • Wstawianie i konfiguracja RZUTNI
 • Przestrzeń PAPIERU i MODELU
 • Ustawienie SKALI WYDRUKU

11. Szablony

 • Przygotowanie pliku do utworzenia szablonu
 • Tworzenie szablonów i ich wykorzystywanie do utworzenia nowych rysunków

Zapisy przyjmujemy mailowo pod adresem: biuro@abcad.pl lub telefonicznie: 22 370 22 99.