Wypróbuj Solid Edge za darmo
SOLIDWORKS WORLD 2017 #SWW17
Projektowanie taśmy w VISI Progress

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@3dcad.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Targi 3D SOLUTIONS – poznański know-how o branży druku 3D
Targi Kielce - STOM i Wirtoprocesy 2017
SOLIDWORKS WORLD 2017 #SWW17

Projektowanie taśmy w VISI Progress

21.11.2016 Skomentuj pierwszy

VISI CAD/CAM/CAE zawiera specjalistyczne moduły do bezpośredniego projektowania form wtryskowych i tłoczników. W odniesieniu do konstrukcji form, użytkownika wspiera symulacja wtrysku, pozwalająca na analizę wszystkich faz procesu. Począwszy od wypełnienia, przez docisk aż do fazy odkształceń. Analiza termalna szacuje wpływ układów wtrysku i chłodzenia na rozkład temperatury.

Konstrukcję tłoczników wspomagają dostępne funkcjonalności do rozwijania geometrii nieliniowej, oparte na analizie elementów skończonych. Technolodzy używają VISI do obróbki zaprojektowanych elementów form czy tłoczników z wykorzystaniem modułów do frezowania i wycinania drutowego. Wszystkie moduły czynią VISI kompletnym rozwiązaniem, wykorzystywanym w branży narzędziowej.

Poniższy tekst opisuje proces projektowania taśmy w module Progress oprogramowania VISI.

W przestrzeni roboczej VISI znajdują się modele przeprowadzonej analizy formowania wytłoczki:

Projektowanie taśmy rozpoczyna się od wybrania płaskiego, powierzchniowego elementu wykroju, będąc w poleceniu Progress/Analiza taśmy. Odpowiadając na instrukcję programu o wybraniu punktu odniesienia, wybiera się punkt bazowy wykroju i umieszcza go w dowolnym miejscu przestrzeni roboczej. Na etapie wyboru punktu docelowego, program wyświetli nowe okno dialogowe, zawierające poszczególne parametry taśmy: dane materiałowe, liczba taktów, szerokość taśmy, minimalna odległość między detalami czy procentowy odpad:

Istotne na tym etapie jest położenie wykrojów względem siebie, ponieważ decyduje to o wartości procentowego odpadu materiału. Opcja Zarządzanie zagnieżdżeniem (tzw. nesting) umożliwia obliczenie wspomnianego rozłożenia z uwzględnieniem kąta zastosowania:

Zatwierdzając okno dialogowe definicji parametrów taśmy, program utworzy zarysy taśmy 2D dla wprowadzonej liczby taktów. W tym miejscu rozpoczyna się etap projektowania stempli wykrawających, okrawających czy pilotujących. Stemple wykrawające dodawane są z użyciem polecenia Dodaj wewnętrzne stemple. Program wyszukuje wewnętrzne zarysy i wstawia w tych miejscach bryły stempli. Stemple okrawające można dodać, wykorzystując dwie metody. Mogą zostać one utworzone z użyciem opcji Tworzenie stempli okrawających. Wtedy program generuje bryłę całego zarysu stempla, którą następnie należy rozdzielić na mniejsze elementy, aby utrzymać prowadzenie taśmy. Innym podejściem jest naszkicowanie zarysu stempla i jego wyciągnięcie z wykorzystaniem opcji Dodaj stemple:

Mając zaprojektowane stemple wykrawające i okrawające można przejść do definicji stempli formujących. Wcześniej należy jednak przypisać modele z analizy formowania do taśmy za pomocą opcji Przypisz detale do taktów:

Polecenie Analiza taśmy umożliwia zaprojektowanie kilku koncepcji taśmy, biorąc pod uwagę aspekty zarówno technologiczne jak i ekonomiczne. Dodatkowo, obliczane i wyświetlane są siły wkrawania i kształtowania wytłoczki wykonanej z konkretnego rodzaju i gatunku materiału. Informacje te mogą zostać użyte w dalszym etapie projektowania.

Więcej informacji na temat modułu Progress programu VISI tutaj >>>

 

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: