Wypróbuj Solid Edge za darmo
Targi Innoform
Kolejna porcja nowości w SOLIDWORKS 2016

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@3dcad.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Targi Kielce - STOM i Wirtoprocesy 2017
SolidWorks

Kolejna porcja nowości w SOLIDWORKS 2016

06.11.2015 Skomentuj pierwszy

Najnowsza wersja SOLIDWORKS 2016 jest już dostępna w sprzedaży.  Wraz  z  wersją 2016 otrzymujemy aż 200 nowych funkcji oraz ulepszeń. Koniecznie sprawdź TOP 10 nowości.

Nowe funkcje solidworks 2016

1. Solidworks Visualize – wprowadź swoje projekty w życie

 • Usprawnione funkcje obsługi obrazów, filmów i treści interaktywnych
 • Szybsze renderowanie dzięki wykorzystaniu procesora głównego i graficznego — wysokiej jakości efekt w krótszym czasie
 • W zestawie z oprogramowaniem SOLIDWORKS 2016 Professional i Premium

Korzyści: Bardziej realistyczne renderowanie z jakością fotograficzną w krótszym czasie

2. Więcej możliwości z zakresu modelowania części

 • Kreator gwintów umożliwiający tworzenie gwintów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Dwukierunkowa funkcja wyciągnięcia po ścieżce i zaokrąglenia krawędzi z krzywizną ciągłą
 • Spłaszczanie powierzchni z uwzględnieniem krzywizn
 • Arkusze blach dopuszczają cięcia w obszarach odgięcia wyciągniętego; odgięcia krawędzi mogą teraz być dłuższe niż krawędź łączenia

Korzyści: Bogatsze funkcje modelowania poprawiają dokładność i przyspieszają projektowanie

3. Uproszczony rozwój mechanizmów

 • Okno podglądu komponentu dla wybranych wiązań
 • Kontroler wiązań umożliwia szybkie przechwytywanie i przywoływanie pozycji wiązań
 • Jednorazowa wymiana wielu błędnych odnośników wiązań
 • Kopiowanie wielu komponentów z zachowaniem wiązań

Korzyści Krótszy czas tworzenia mechanizmów

4. Szybsze tworzenie rysunków 2d

 • Automatyczne narzędzie do kontrolowania obramowania arkusza
 • Nowe narzędzie widoków przerwanych
 • Wyłączona skala widoku dla znaczników środka i inne poprawki opisywania szczegółów

Korzyści: Uproszczone sporządzanie rysunków

5. „Bezrysunkowy” proces produkcji

 • Tworzenie wymiarów DimXpert w złożeniu
 • Automatyczne wyświetlanie i przypisywanie systemów współrzędnych modelu
 • Publikowanie oraz drukowanie wielu arkuszy, tabel i widoków w formacie 3D PDF

Korzyści Szybsze tworzenie wymiarów i tolerancji 3D, a także uproszczone funkcje na dalszych etapach cyklu produkcyjnego

6. Lepsze projekty elektryczne i komunikacja

 • Uproszczony obieg pracy dzięki wyświetlaniu informacji kontekstowych
 • Dodatek SOLIDWORKS Electrical for DraftSight® z opisami, adnotacjami i raportami w czasie rzeczywistym

Korzyści: Większa wydajność projektowania układów elektrycznych

7. Łatwiejsze tworzenie projektów

 • Nowa funkcja (breadcrumbs) śledzenia/zaznaczania elementów w hierarchii modelu
 • Lepsza obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości i możliwość rozbudowy paneli menedżera właściwości
 • Szkice: dynamiczna manipulacja zwymiarowanymi obiektami na szkicu
 • My.SolidWorks: funkcja wyszukiwania dostępna w SOLIDWORKS 2016

Korzyści: Zmniejszona liczba ręcznych czynności w przypadku funkcji stosowanych najczęściej

8. Uproszczona walidacja projektu

 • Simulation: wyszukiwanie nieograniczonych stopni swobody, włączanie i wyłączanie więzów oraz wykonywanie przekrojów siatki
 • Plastics: lepsze działanie narzędzia do rozwiązywania analiz i usprawnione pośrednie śledzenie przepływu
 • Flow: sprawniejsze udoskonalanie siatki i zmienna szybkość działania narzędzia do rozwiązywania analiz

Korzyści: Szybsze, bardziej intuicyjne sprawdzenie projektu

9. Łączenie projektowania i wytwarzania

 • Drukowanie 3D: podgląd druku 3D z wykorzystaniem tekstur i wyświetlenie obszarów wymagających podparcia
 • Kontrola: edytor OCR do personalizacji i udoskonalania słowników optycznego rozpoznawania znaków oraz tworzenie poziomych raportów pokontrolnych
 • Kosztorysowanie: wycena całego złożenia, rozkroju arkuszy blach i zasady dla automatycznego modyfikowania ustawień
 • Porównanie geometrii: zapisywanie różnic geometrycznych bezpośrednio w porównywanych modelach

Korzyści: Bogatsze możliwości SOLIDWORKS dla działów produkcji

10. Poszerzone możliwości współpracy i komunikacji

 • SOLIDWORKS PDM Standard: nowa oferta produktów na podstawie SOLIDWORKS Enterprise PDM (aktualna nazwa: SOLIDWORKS PDM Professional for 2016), opracowana dla mniejszych grup roboczych z myślą o zarządzaniu danymi SOLIDWORKS i łatwej aktualizacji do wersji SOLIDWORKS PDM Professional
 • SOLIDWORKS PDM Set Revision: upraszcza zarządzanie poziomami i właściwościami poprawek do istniejących oraz nowych danych
 • eDrawings®: AR for Android™; widoki 3D i adnotacje do złożeń; opisy komponentów; ściegi spoin; cofnij/powtórz
 • Importowanie/eksportowanie: eksportowanie właściwości materiału do formatu IFC 2x3, eksportowanie do formatu IFC 4.0, importowanie z formatu PTC® Creo® 3.0, importowanie dużych modeli STL i FeatureWorks®; obsługa symboli ANSI przy importowaniu

Korzyści: Nowe, lepsze narzędzia do zarządzania danymi i współpracy

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: