Wypróbuj Solid Edge za darmo
Additive Manufacturing Meeting 2017
Projektowanie tłoczników z VISI na Politechnice Rzeszowskiej

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@3dcad.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Targi 3D SOLUTIONS – poznański know-how o branży druku 3D
SOLIDWORKS WORLD 2017 #SWW17

Projektowanie tłoczników z VISI na Politechnice Rzeszowskiej

05.01.2017 Skomentuj pierwszy

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej prowadzi obecnie nabór na studia podyplomowe „Konstrukcja tłoczników przemysłowych”, które rozpoczną się od lutego 2017 r. i będą trwać przez dwa semestry. Obejmują one w sumie 225 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych. Podczas zajęć z projektowania tłoczników, studenci będą korzystać z oprogramowania VISI.

Oprogramowanie VISI umożliwia konstruktorom przejście przez cały etap projektowania zaawansowanych konstrukcyjnie tłoczników jedno zabiegowych, postępowych czy też transferowych. Użytkownicy oprogramowania mają możliwość wyceniania zleceń uzyskując szybki wykrój półfabrykatu na wytłoczkę, zakładając rodzaj i gatunek materiału, charakterystykę procesu kształtowania czy warunki brzegowe.

Równolegle z rozwinięciem otrzymuje się rozkład pocienienia na ścianach modelu, wizualizację obszarów bezpiecznych, strefy pofałdowania oraz geometrię w postaci siatki mesh reprezentującą odsprężynowanie. Kiedy projekt jest przyjęty do realizacji, planista procesu tłoczenia rozwija krok po kroku poszczególne obszary formowanego elementu. VISI pozwala również na zaprojektowanie kilku rozwiązań taśm, biorąc pod uwagę dynamiczną ocenę zużycia materiału i dobór odpowiedniego podejścia technologicznego mówi Mateusz Szczygieł z VISI Polska.

Studia, podczas których będzie wykorzystywane oprogramowanie VISI przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się lub zamierzających specjalizować się w projektowaniu procesów przeróbki plastycznej blach. Podstawowym celem studiów jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach konstruktorów oprzyrządowania do przeróbki plastycznej blach, w tym w szczególności poznanie zasad poprawnej konstrukcji tłoczników.

Uczestnicy studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Rzeszowskiej, zdobędą wiedzę z zakresu konstrukcji tłoczników i przyrządów do przeróbki plastycznej blach, zasad projektowania i odbioru tłoczników, materiałów narzędziowych i wykonawstwa tłoczników oraz projektowania tłoczników z wykorzystaniem wiodącego w tej dziedzinie oprogramowania CAD/CAE VISI – dodaje Kierownik studiów, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz.

Rekrutacja na studia potrwa do 30 stycznia 2017. Więcej informacji o studiach podyplomowych znajduje się na: www.prz.rzeszow.pl

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: