Wypróbuj Solid Edge za darmo
NX: Automatyczne dodawanie linków geometrii do Reference Set

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@3dcad.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Targi Innoform
Targi Kielce - STOM i Wirtoprocesy 2017
SolidWorks

NX: Automatyczne dodawanie linków geometrii do Reference Set

21.12.2016 Skomentuj pierwszy

Automatyczne dodawanie linków geometrii do Reference Set powoduje, iż w złożeniu pojawiają się obok geometrii części również utworzone w tej części kopie geometrii (Wave Geometry) pochodzące z innych plików. Najczęściej używamy linków geometrii (kopii) jako referencji pomocniczych – zatem nie są one potrzebne do wyświetlenia w złożeniu. Jak wyłączyć to ustawienie tak by linki nie będą dodawane automatycznie do nastaw referencyjnych (Reference Set).

1. Wchodzimy do Menu: File > Utilities > Customer Defaults.

2. Przechodzimy do gałęzi Assembiles > Site Standards

3. Odznaczamy opcję Include WAVE Linked Bodies

4. Zapisujemy ustawienia i restartujemy NX

include-wave-linked-bodies

Dla administratora NX: można to zrobić na poziomie Site wtedy ustawienie dotyczyć będzie wszystkich klientów NX w firmie. W innym wypadku dla każdego komputera będzie trzeba zmienić to ustawienie

KOMENTARZE (0)
Nieznajomy musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
E-mail:
Hasło: